08-6533722 [email protected]

Utbildningsstart

Närmast kommande utbildningsstarter

(Lämnas med reservation för ändringar)

 

YH utbildning 60 veckor på Heltid: 

1 februari 2021 – ansökan är öppen 20/7 – 2/10

23 augusti 2021 – ansökan öppnar januari 2021

Privat utbildning 4 terminer på Deltid (ansökan alltid öppen):  

25 januari 2021

18 augusti 2021