08-6533722 [email protected]

Studera heltid

Vår heltidsutbildning ger Yrkeshögskoleexamen 300 Yh-poäng och studietiden är 60 veckor (1,5 år). Du väljer nationell eller internationell inriktning.

Skolförlagd undervisning måndag – fredag utan schemalagd helgundervisning.

Vid teori eller praktisk träning inom klassen kl. 9.00-ca 16.00 och fredagar till 15.00.

Vid kundpraktik enligt salongens öppettider. Två veckor extern praktik (LIA kurs) ingår i utbildningen.

Kursuppehåll  fem veckor under sommaren, 1 vecka påsklov samt cirka två veckor över jul- och nyårshelgerna.

Välkommen att besöka skolan på en Öppen YH kväll mellan klockan 17.00-18.00: 7 mars, 4 april eller 2 maj

 

 

 

Diplomerad Hud- och Spaterapeut

Nationell inriktning


Inklusive skolans examen, Gesällbrev samt SHR kvalitetsbedömning.

Studietid 60 veckor   måndag – fredag

Kostnadsfri och CSN berättigad

Välkommen att besöka skolan på en Öppen YH kväll mellan klockan 17.00-18.00: 7 mars, 4 april eller 2 maj

Internationell inriktning


Inklusive skolans examen, gesällbrev, SHR kvalitetsbedömning.

Två internationella examen; ITEC Diploma for Beauty Specialist och Cidesco Beauty Therapy Diploma

Extra examen som tillval. Examensavgifter betalas av den studerande.

Studietid 60 veckor måndag – fredag

Utbildningen är kostnadsfri och CSN berättigad.

Välkommen att besöka skolan på en Öppen YH kväll mellan klockan 17.00-18.00: 7 mars, 4 april eller 2 maj

Läs mer om aktuella utbildningsstarter.