08-6533722 [email protected]

Studera deltid

Anpassa din studieform till att passa dina förutsättningar och önskemål.

Denna studieform ger dig möjlighet att förverkliga dina yrkesdrömmar och anpassa studietakten till vad som fungerar bäst i din vardag. Du kanske inte har ekonomisk, praktisk eller geografisk möjlighet att läsa på heltid eller så föredrar du helt enkelt att kombinera arbete, studier och fritid.
Att studera på deltid är den idag vanligast använda studieformen över hela världen och är godkänd enligt SHR, ITEC och Cidesco. Notera att studieformen distans inte är en SHR godkänd studieform vilket innebär att du  efter utbildningen inte blir auktoriserad hudterapeut och du har heller inte rätt till ett Gesällbrev – så var uppmärksam på detta när du letar runt på internet!

 

En studieplan läggs upp i samråd med skolan där studierna kan fördelas över en period av två – tre år.  Inför varje termin är kurstillfällena fastställda i förväg för att möjliggöra planering av både arbete och privatliv.

Diplomerad Hud- och Spaterapeut

Nationell inriktning


Inklusive skolans examen, Gesällbrev samt SHR kvalitetsbedömning .

Reell studietid fyra terminer fördelat på 2 – max 3 år

Skolförlagd undervisning 7-9 dagar sammanhängande 1 gång/månad. Inför varje termin är kurstillfällena fastställda i förväg för att möjliggöra planering av både arbete och privatliv.

Utbildningskostnad 97 500 kr

Internationell inriktning


Inklusive skolans examen, Gesällbrev, SHR kvalitetsbedömning samt två internationella examen; ITEC Diploma for Beauty Specialist och Cidesco Beauty Therapy Diploma

Reell studietid fyra terminer fördelat på 2 – max 3 år

Termin 1+2: Skolförlagd undervisning 7-8 dagar sammanhängande 1 gång/månad.

Termin 3+4: 8-9 dagar sammanhängande 1 gång/månad.  Därutöver 200 extra salongspraktik timmar som du själv bokar in som det passar från termin 2. Alla praktiktimmar samt examenskostnader för två examen (värde 7000 kr) ingår i kursavgiften.

Utbildningskostnad 92 500 kr 

Notera: De extra 200 salongstimmarna som du kommer att ha i den internationella inriktningen, blir din delfinansiering för internationell examen samtidigt som du uppnår givna examenskrav på snabbast möjliga sätt. Tack vare de extra salongstimmarna blir alltså utbildningskostnaden för denna inriktning något lägre än för den nationella inriktningen, trots att denna utbildning är mer omfattande. 200 salongstimmar motsvarar 21 salongsdagar, dessa kan du fördela över tre terminer med start från termin två.

 

Diplomerad Hudterapeut

För dig som redan är välutbildad spaterapeut och inte vill läsa spakursen igen

Nationell inriktning


Inklusive skolans examen, Gesällbrev samt SHR kvalitetsbedömning .

Reell studietid fyra terminer fördelat på 2 – max 3 år

Skolförlagd undervisning 7-9 dagar sammanhängande 1 gång/månad. Inför varje termin är kurstillfällena fastställda i förväg för att möjliggöra planering av både arbete och privatliv.

Utbildningskostnad 92 500 kr 

 

Internationell inriktning


Inklusive skolans examen, Gesällbrev, SHR kvalitetsbedömning samt två internationella examen; TEC Diploma for Beauty Specialist och Cidesco Beauty Therapy Diploma

Reell studietid fyra terminer fördelat på 2 – max 3 år

Termin 1+2: Skolförlagd undervisning 7-8 dagar sammanhängande 1 gång/månad.

Termin 3+4: 8-9 dagar sammanhängande 1 gång/månad.  Därutöver 200 extra salongspraktik timmar som du själv bokar in som det passar från termin 2. Alla praktiktimmar samt examenskostnader för två examen (värde 7000 kr) ingår i kursavgiften.

Utbildningskostnad 87500 kr

Notera: De extra 200 salongstimmarna som du kommer att ha i den internationella inriktningen, blir din delfinansiering för internationell examen samtidigt som du uppnår givna examenskrav på snabbast möjliga sätt. Tack vare de extra salongstimmarna blir alltså utbildningskostnaden för denna inriktning något lägre än för den nationella inriktningen, trots att denna utbildning är mer omfattande. 200 salongstimmar motsvarar 21 salongsdagar, dessa kan du fördela över tre terminer med start från termin två.

 

 

Bra att veta

Du väljer inriktning

Nationell –  Inklusive skolans examen, SHR kvalitetsbedömning samt Gesällbrev.

Internationell – Inklusive skolans examen, SHR kvalitetsbedömning, Gesällbrev samt två internationella examen; ITEC Diploma for Beauty Specialist och Cidesco Beauty Therapy Diploma.

Studietider

Vid teori eller praktisk träning inom klassen:

Kl. 9.00-ca 16.00 (fredagar till 15.00).

Vid kundpraktik; enligt salongens öppettider.

Mellan kurstillfällena tilldelas uppgifter för praktisk träning på hemma orten. Praktikplats på extern salong utöver schemalagd salongspraktik i skolans regi krävs inte.

Boende

De som inte har vänner eller släkt i Stockholm att gästa under studieveckan väljer mellan hotellboende, privata vandrarhem eller STF vandrarhem centralt belägna i Stockholm med gångavstånd till skolan, B&B (bed-and-breakfast boende) eller att hyra privat rum.

Här finner du boende; www.svenskaturistforeningen.se / www.hotels.com

 

Att ta sig till skolan från tåg, buss eller flyg

Skolan ligger cirka 10 minuters promenadväg från Stockholms Centralstation, knytpunkten för tåg, tunnelbana, bussar och Arlanda Express. Flyger du till Bromma flygplats så har du bara cirka 20 minuters resa med taxi eller tunnelbana till skolan.

Läs mer om aktuella utbildningsstarter samt pris & betalningssätt.