08-6533722 [email protected]

Studera deltid

Anpassa din studieform till att passa dina förutsättningar och önskemål. Denna studieform ger dig möjlighet att förverkliga dina yrkesdrömmar och anpassa studietakten till vad som fungerar bäst i din vardag. Du kanske inte har ekonomisk, praktisk eller geografisk möjlighet att läsa på heltid eller så föredrar du helt enkelt att kombinera arbete, studier och fritid. Att studera på deltid är den idag vanligaste studieformen över hela världen och är godkänd enligt SHR, ITEC och Cidesco. Deltidsutbildningen omfattar fyra terminers studier (två år). En studieplan läggs upp i samråd med skolan där studierna kan fördelas över en period av två – tre år där du har flexibiliteten att ta ett studieuppehåll efter termin 2 om du behöver.  Studierna ska vara avslutade inom tre år efter påbörjad utbildning. Inför varje termin är kurstillfällena fastställda i förväg för att möjliggöra planering av både arbete och privatliv. Mellan kurstillfällena tilldelas du vissa praktiska övningsmoment och vi uppskattar att du bör avsätta 8-10 timmar/vecka för teoretiska studier och praktiska övningar. De teoretiska föreläsningarna sker på skolan varvat med webbföreläsningar på distans. Det finns företag som marknadsför och bedriver Distansutbildning till hudterapeut. Vi vill göra dig uppmärksam på att detta inte är en SHR godkänd studieform vilket innebär att du efter utbildningen inte kan bli medlem i branschorganisationen och du blir heller inte auktoriserad hudterapeut. Du har heller inte rätt till ett Gesällbrev – så var uppmärksam på detta när du Googlar runt på nätet.  

Yrkesexamen: Diplomerad Hud- och Spaterapeut

Nationell inriktning


Inklusive skolans examen samt SHR kvalitetsbedömning. Efter godkänd examen kan du ansöka om medlemskap i SHR och Gesällbrev. SHR medlemskapet ger dig rätten att titulera dig Auktoriserad hudterapeut. Studietid fyra terminer fördelat på 2 – max 3 år Schemalagd undervisning 7-8 dagar sammanhängande 1 gång/månad. Inför varje termin är kurstillfällena fastställda i förväg för att möjliggöra planering av både arbete och privatliv. Utbildningskostnad 97 500 kr

Internationell inriktning


Inklusive skolans examen, SHR kvalitetsbedömning. Efter godkänd examen kan du ansöka om medlemskap i SHR och Gesällbrev. SHR medlemskapet ger dig rätten att titulera dig Auktoriserad hudterapeut. Leder till följande två internationella examen; ITEC  – Diploma for Beauty Specialist och Cidesco – Beauty Therapy Diploma. Därutöver kan du välja till om du också vill ta ITEC examen inom: SPA, Holistisk massage, Epilering och/eller Microdermabrasion. Studietid fyra terminer fördelat på 2 – max 3 år. Schemalagd undervisning 7-8 dagar sammanhängande 1 gång/månad. Inför varje termin är kurstillfällena fastställda i förväg för att möjliggöra planering av både arbete och privatliv. Utbildningskostnad 97 500 kr. Examenskostnad tillkommer. Notera: Efter godkänd internationell examen är du certifierad och redo för att ta anställning eller arbeta som egen företagare. ITEC diplomet erhåller du inom 2-4 veckor. Enligt Cidesco´s regelverk ska du först uppnå 600 arbetade timmar innan diplomet skickas ut, under tiden har du ett certifikat (intyg) som visar att du har avlagt examen och är godkänd för Cidesco.  

Yrkesexamen: Diplomerad Hudterapeut

För dig som redan är välutbildad spaterapeut och inte vill läsa spakursen igen

Nationell inriktning


Inklusive skolans examen samt SHR kvalitetsbedömning. Efter godkänd examen kan du ansöka om medlemskap i SHR och Gesällbrev. SHR medlemskapet ger dig rätten att titulera dig Auktoriserad hudterapeut. Studietid fyra terminer fördelat på 2 – max 3 år Schemalagd undervisning 7-8 dagar sammanhängande 1 gång/månad. Inför varje termin är kurstillfällena fastställda i förväg för att möjliggöra planering av både arbete och privatliv. Utbildningskostnad 92 500 kr   

Internationell inriktning


Inklusive skolans examen samt  SHR kvalitetsbedömning. Efter godkänd examen kan du ansöka om medlemskap i SHR och Gesällbrev. SHR medlemskapet ger dig rätten att titulera dig Auktoriserad hudterapeut. Utbildningen leder till följande internationella examen; ITEC – Diploma for Beauty Specialist och Cidesco – Beauty Therapy Diploma. Därutöver kan du välja till om du också vill ta ITEC examen inom: Holistisk massage, Epilering och/eller Microdermabrasion. Studietid fyra terminer fördelat på 2 – max 3 år. Schemalagd undervisning 7-8 dagar sammanhängande 1 gång/månad. Inför varje termin är kurstillfällena fastställda i förväg för att möjliggöra planering av både arbete och privatliv. Utbildningskostnad   92 500 kr Examenskostnad tillkommer. Notera: Efter godkänd internationell examen är du certifierad och redo för att ta anställning eller arbeta som egen företagare. ITEC diplomet erhåller du inom 2-4 veckor. Enligt Cidesco´s regelverk ska du först uppnå 600 arbetade timmar innan diplomet skickas ut.  

Bra att veta

Du väljer inriktning

Nationell –  Inklusive skolans examen samt  SHR kvalitetsbedömning. Efter godkänd examen kan du direkt ansöka om medlemskap i SHR och Gesällbrev. SHR medlemskapet ger dig rätten att titulera dig Auktoriserad hudterapeut.

Internationell – Inklusive skolans examen, SHR kvalitetsbedömning samt två internationella examen; ITEC – Diploma for Beauty Specialist och Cidesco – Beauty Therapy Diploma. Därutöver kan du välja till om du också vill ta ITEC examen inom: SPA, Holistisk massage, Epilering och/eller Microdermabrasion. Efter godkänd examen kan du ansöka om medlemskap i SHR och Gesällbrev. SHR medlemskapet ger dig rätten att titulera dig Auktoriserad hudterapeut.

Studietider

Vid teori eller praktisk träning inom klassen:

Kl. 9.00-ca 16.00 (fredagar till 15.00).

Vid kundpraktik; enligt klinikens öppettider.

Mellan kurstillfällena tilldelas uppgifter för praktisk träning på hemma orten. Praktikplats på extern klinik utöver schemalagd klinikpraktik i skolans regi krävs inte.

Boende

De som inte har vänner eller släkt i Stockholm att gästa under studieveckan väljer mellan hotellboende, privata vandrarhem eller STF vandrarhem centralt belägna i Stockholm, B&B (bed-and-breakfast boende) eller att hyra privat rum.

Här finner du boende; www.svenskaturistforeningen.se / www.hotels.com

 

Läs mer om aktuella utbildningsstarter samt pris & betalningssätt.