08-6533722 [email protected]

Enda hudterapeututbildningen i Skandinavien som leder till minst två internationella examen

 I över 25 år har Hudvårdshögskolan försett arbetsmarknaden i Sverige och utomlands med kvalificerad och kompetent arbetskraft. 

Hudvårdshögskolan är godkänd av Myndigheten för Yrkeshögskolor och skolan utvecklar och anpassar kontinuerligt utbildningen till vad marknaden faktiskt efterfrågar.

Resultatinriktade och specialiserade behandlingar inom hudvård och ansiktsvård är vad alla konsumenter efterfrågar och Hudvårdshögskolan lägger stort fokus på just ansiktet och vård av denna i utbildningen. I utbildningen ingår flera moderna behandlingstekniker såsom Dermapen microneedling, Microcurrent, IPL hudföryngring och Dermabrasion.

Dessa apparatur behandlingar ”fysikalisk terapi” är en stor hjälp och ett fantastiskt verktyg inom all hudvård för en hudterapeut idag.

Kroppsvård på klinik är på frammarsch och i utbildningen använder vi flera effektiva behandlingar, bland annat från Mesoesthetic (Spanien) med ett medicinskt utvecklat behandlingskoncept för behandling på klinik hos professionella terapeuter i kombination med egenvårdsprogram hemma.

Skolan har ett nära och unikt samarbete med Dr. Charles Randquist från Victoriaklinken och Dr. Margareta Frohm Nilsson från Hudläkargruppen. 

Dr. Randquist är en erkänd plastikkirurg samt utbildare av plastikkirurger världen över. Dr. Randquist håller föreläsningar på skolan inom medicinsk hudvård, plastikkirurgi och injektionsbehandlingar. Genom vårt samarbete får våra studerande den unika chansen att närvara vid skönhetsoperationer på behandlingskliniken i Saltsjöbaden.

Victoriaklinikens sjuksköterskor utför injektionsbehandlingarna fillers & botox på skolans klinik, vilket ger våra studerande möjligheten att delta vid patientkonsultation och på nära håll studera utförande och resultat.

Dr. Margareta Frohm Nilsson är överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och driver även Hudläkargruppen i Stockholm. Dr. Margareta Frohm Nilsson håller föreläsningar på skolan inom acnebesvär.

 

Vad innebär titeln Auktoriserad hudterapeut?

För att kunna titulera dig Auktoriserad hudterapeut i Sverige krävs att du har en gått en godkänd utbildning

  • Att skolan är godkänd av Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR)
  • Att utbildningen omfattar minst 1500 timmar skolförlagd undervisning
  • Att utbildningen innefattar alla kunskapsområden
  • Att du efter avslutad utbildning blir medlem i SHR

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation är den enda oberoende organisationen för hudterapeuter som utfärdar auktorisation i Sverige och enligt marknadsrättslig praxis är det sedan länge reglerat under vilka förutsättningar man får marknadsföra sig såsom ”auktoriserad” yrkesutövare.

Eftersom SHR är det enda organet i landet som uppfyller detta i hudvårdsbranschen, kan en hudterapeut inte kalla sig auktoriserad utan att vara medlem i (och därmed stå under tillsyn av) SHR.

Ofullständig kompetens inom hud-och skönhetsvård är inte acceptabel för branschen, kunderna eller den svenska arbetsmarknaden!

Läs mer om branschorganisationer

Läs mer om våra samarbetspartners

Endast en välutbildad och auktoriserad hudterapeut är acceptabel för branschen, kunderna och den svenska arbetsmarknaden!

Hudvårdshögskolan i Curanten i Sickla köpkvarter.