08-6533722 [email protected]

Behörighet

Vår utbildning är eftergymnasial.

Yh studerande på heltid:   För tillträde och behörighet att söka till utbildningen krävs grundläggande behörighet dvs gymnasieexamen samt Särskilda förkunskaper:  lägsta betyge E/3/G (godkänd) i Naturkunskap 2 (100p) och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p).

Välkommen att besöka skolan på en informationskväll för YH studier:
Våren 2020:   5/3 och 19/3 med start klockan 17.00.

*****

Studerande på deltid: Vi kräver inte att du ska ha läst vissa ämnen upp till en viss nivå men du behöver ha goda kunskaper i svenska språket för att förstå undervisningen och därmed klara utbildningen. Vi bedömer att dina svenska kunskaper bör motsvara lägst betyget E/3/G (godkänd) i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

****

Saknar du fullständigt gymnasiebetyg kan yrkeslivserfarenhet eller reell kompetens kompensera detta. Dina personliga förutsättningar och ditt stora intresse för utbildningen och yrket är viktigast.

Välkommen att boka in ett enskilt möte och rundvandring. Kontakta rektor Sara Flyhammar på tel: 08-653 36 41.