08-6533722 [email protected]

Behörighet

Yh studerande på heltid: För tillträde och behörighet att söka till utbildningen krävs särskilda förkunskaper: lägst betyget E/3/G (godkänd) i Naturkunskap 2 (100p) och Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p).

Välkommen att besöka skolan på en informationskväll för YH studier med start klockan 17.00: 24/10, 28/11 och 6/2.

Studerande på deltid: Vi kräver inte att du ska ha läst vissa ämnen upp till en viss nivå men du behöver ha goda kunskaper i svenska språket för att förstå undervisningen och därmed klara utbildningen. Vi bedömer att dina svenska kunskaper bör motsvara betyget E/3/G (godkänd) i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2. Detta är en eftergymnasial yrkesutbildning, så en gymnasieexamen, vuxenutbildning eller motsvarande är lämpligt. Saknar du fullständigt gymnasiebetyg kan yrkeslivserfarenhet kompensera detta. Dina personliga förutsättningar och ditt stora intresse för utbildningen och yrket är viktigast.

Välkommen att boka in ett enskilt möte och rundvandring på skolan. Kontakta rektor Sara Flyhammar Tel: 08-653 36 41.