08-6533722 [email protected]

Behörighet

Vi kräver inte att du ska ha läst vissa ämnen upp till en viss nivå men du behöver ha goda kunskaper i svenska språket för att förstå undervisningen och därmed klara utbildningen. Vi bedömer att dina svenska kunskaper bör motsvara betyget E (godkänd) i Svenska2 / Svenska som andra språk 2.

Detta är en eftergymnasial yrkesutbildning, så en gymnasieexamen, vuxenutbildning eller motsvarande är lämpligt. Saknar du fullständigt gymnasiebetyg kan yrkeslivserfarenhet kompensera detta.

Dina personliga förutsättningar och ditt stora intresse för utbildningen och yrket anser vi vara viktigast.