08-6533722 [email protected]

Anmälan till Hudvårdshögskolan IBS – Studieform heltid

Klädstorlek tröja

Klädstorlek byxor

År

20172018

Utbildningsstart

VårterminHöstterminIntyg – Hälsotillstånd

Skolan ber dig besvara nedanstående frågor inför utbildningen som innefattar både praktiska övningar och föreläsningar i teori. Detta formulär hanteras konfidentiellt och läses endast av berörda lärare.Jag är medveten om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra att jag förlorar rätten till eventuella anspråk på Hudvårdshögskolan IBS om problemen gör att jag inte kan genomföra delar av utbildningen eller utbildningen i sin helhet.