08-6533722 [email protected]

Anmälan till Hudvårdshögskolan IBS – Studieform deltid

Klädstorlek tröja

Klädstorlek byxor

År

201820192020

Utbildningsstart

VårterminHösttermin

Inriktning

InternationellNationellIntyg – Hälsotillstånd

Skolan ber dig besvara nedanstående frågor inför utbildningen som innefattar både praktiska övningar och föreläsningar i teori. Detta formulär hanteras konfidentiellt och läses endast av berörda lärare.Jag är medveten om att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan göra att jag förlorar rätten till eventuella anspråk på Hudvårdshögskolan IBS om problemen gör att jag inte kan genomföra delar av utbildningen eller utbildningen i sin helhet.


Dina personuppgifter är i säkert förvar hos oss

En av Hudvårdshögskolans främsta prioriteringar är att dina personuppgifter och din integritet är skyddad på bästa möjliga vis. Därför följer vi dataskyddsförordningen, GDPR per den 25/5-18.
När du delar med dig av information till oss via din ansökan eller på annat sätt vill vi att du ska känna dig säker och fullt informerad om hur vi behandlar den: Vi överför inga personuppgifter till tredje part. Som studerande på Hudvårdshögskolan förvaras alla personuppgifter på ett säkert sätt. Om din ansökan inte övergår till att avse en reserverad utbildningsplats så kasseras den genom dokumentförstörare utan dröjsmål. Läs mer här.